Sposoby otrzymywania azotanu v potasu

Pobierz

Dla udowodnienia tej tezy Autorka przeprowadzila badania elektrodializy w skaliAzotan (V) sodu, (inaczej saletra sodowa, saletra chilijska, nitronatryt, NaNO 3) - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów , sól kwasu azotowego i sodu .. I kwas + zasada .. Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 8Przedstaw 4 metodami otrzymywanie azotanu V wapnia i oblicz: 1. metal+kwas-->sól+wodór Ca+2HNO3--->Ca(NO3)2+H2 2. tlenek metalu+kwas-->sól+woda CaO+2HNO3--->Ca(NO3)2+H2O 3. zasada+kwas-->sól+woda Ca(OH)2+2HNO3--->Ca(NO3)2+2H2O 4.bezwodnik kwasowy+tlenek metalu-->sól N2O5+CaO--->Ca(NO3)2 5. bezwodnik kwasowy+zasada-->sól+woda N2O5+Ca(OH)2--->Ca(NO3)2+H2OOtrzymaj 3 sposobami sole; NaNO3 azotan (5) sodu.. Natomiast określenie saletra pochodzi łac. sal petrae = sól skalna.Napisz 4 wybranymi metodami reakcje otrzymywania następujących soli: a) Azotanu(V) potasu b) Węglanu sodu .. Przykłady: Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2↑ - chlorek magnezu.. 1) MEtal + kwas----> Sol + Wodor 2) Tlenk metalu + Kwas----> Sol + Woda 3) Kwas + Wodorotlenek----> Sol + woda 4) Metal + niemetal---> Sol kwasu beztlenowego 5) tlenek metalu + bezwonnik kwasowy--->sol 6) Zasada (wodorotlenek) +bezwonnik kwasowy---> sol + woda 7) Sol 1 + sol 2 --->sol 3 + sol 4 8) Sol 1 + .Napisz i uzgodnij równanie reakcji otrzymywania azotanu (V) potasu, trzema wybranymi sposobami..

Równania reakcji otrzymywania azotanu(V) potasu: 1.

Napisz reakcję otrzymywania azotanu V potasu ( 5 sposobów ) Reklama Odpowiedź 4.0 /5 62 Magduś89 KOH + HNO3 --> KNO3 + H20 2K + 2HNO3 -->2 KNO3+H2 K2O +2HNO3 -->2KNO3 + H20 2KOH +Cu (NO3)2 --> 2KNO3 +Cu (OH)2 KCl + AgNO3 --> KNO3 + AgCl Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?. Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego.Otrzymuje się go w reakcji stężonego kwasu azotowego z metalicznym srebrem zgodnie z zapisem:3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + 2H2OWłasności fizyczne• bezbarwny, krystaliczny• stała gęstość - 4,35 g/cm³• dobrze .elektrodializy do otrzymywania soli nieorganicznych, Autorka sformulowala tezç pracy doktorskiej, która polega na okreéleniu przydatnoéci elektrodializy z podwójnQ wymian'4 do produkcji soli nieorganicznych, na przykladzie azotanu(V) potasu.. 2) 3co2 + 2al (oh)3 -> al2 (co3)3 + 3h2o.PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O 2 H+ + SO4 2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O 2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O Na+ + OH- + H+ + Cl- ----> Na+ + Cl- + H2O H+ + OH- ----> H2O TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + TLENEK METALU ----> SÓL TLENOWA PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) CaO + SO3 ----> CaSO4 CaO + SO3 .1..

otrzymaj.Istnieje wiele metod otrzymywania soli.

2009-11-29 16:25:08 Przeprowadzono następujące doświadczeniu do roztworu siarczanu (IV) potasu dodano roztworu azotanu (V) ołowiu.H2S + KOH -> K2S + H2O.. Zastosuj zapis cząsteczkowy.. Odpowiedź Guest.. Rekacja tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym: K2O+CO2 → K2CO3 K 2 O + C O 2 → K 2 C O 3.. Napisz w sposób cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony równanie reakcji otrzymywania azotanu (V) wapnia 2. że sole to związki jonowe zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej; że sole można otrzymać w wyniku reakcji kwasu z zasadą, kwasu z tlenkiem metalu, kwasu z metalem, zasady z tlenkiem niemetalu; że niektóre sole można otrzymać w wyniku reakcji strąceniowych.Azotan srebra Azotan(V) srebra(I), AgNO3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra.. Domyslam sie ze poznanymi metodami byly kwas+zasada->sol + woda i trzy metody tlenkowe.. Napiszmy równanie reakcji otrzymywania azotanu(V) wapnia tą metodą.Mateusz: Dobra najwyzej sie spoznie troche do pracy zrobie ci jeszcze jedno ale musisz poduczyc bo zaległosci będą rosły jak tego nie załapiesz 3Ca+2H 3 PO 4 →Ca 3 (PO 4) 2 +3H 2 3CaO+2H 3 PO 4 →Ca 3 (PO 4) 2 + 3H 2 O 3Ca(OH) 2 + 2H 3 PO 4 →Ca 3 (PO 4) 2 + 3H 2 O zapamiętaj metody metal+kwas→sól+wodór dla metali lezących powyzej elektrody wodorowej w szeregu napięciowym metali tlenek metalu+ kwas−−−> sól+woda wodorotlenek metalu+kwas−−−−> sól+ wodaSOLE to związki chemiczne złożone z atomów i reszt kwasowych..

Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytaniePrzydatność 65% 9 metod otrzymywania soli.

5 SPOSOBÓW OTRZYMYWANIA SOLI (na poziomie szkoły podstawowej / gimnazjum) 1. metal + kwas = sól + wodór.. Rozpuszczalne w wodzie sole rozpadają się na jony w wyniku procesu dysocjacji elektrolitycznej.. Reakcja zobojętniania KWAS + WODOROTLENEK → SÓL + WODA często podawana jest też w alternatywnej wersji: KWAS + ZASADA → SÓL + WODA jednak wodorotlenek biorący udział w reakcji nie musi koniecznie być zasadą.. Zasada + tlenek kwasowy: 2KOH+CO2 → K2CO3 +H2O 2 K O H + C O 2 → K 2 C O 3 + H 2 O.. Gdy zmieszamy roztwory dwóch soli, takich jak azotan (V) srebra (I) i chlorek sodu, w roztworze znajdą się obok siebie jony: Ag +, NO 3 -, Na +, Cl -.Zapisz poznanymi metodami remocje otrzymywania (były 4 metody) A) weglanu glinu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt