Przeczytaj podane pary zdań uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego

Pobierz

I haven't got PE ( w czwartek).. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Zadanie 1.. Zadanie 1.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przeczytaj pary zdań.. ).ZADANIE 8 Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. w odpowiedniej formie.. w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować anaczenie zdania wyjściowego 6.. W każdą lukę należy wpisać maksymalnie 4 wyrazy.. Tam, gdzie to konieczne, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i ZADANIE 8 Przeczytaj pary zdań 1-5.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij luki 1-3, wybierając jedną z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią )Przeczytaj teksty.. w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne W każda lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..

I have been here for an hour.Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i .. Przydatność 70% Zasady dobierania się w pary.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj pary zdań 1-5 Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego Answer.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. Przeczytaj podane niżej pytanie.. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.. My brothers have studied French (odkąd mieli) lukę, tak aby zachować Uzupełnij każdą is very bad.lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.W każdą.Przeczytaj pary zdań.. (Poniższe zdanie w I okresie warunkowym.. Uzupełnij każdą W zadaniach 23-26 przetłumacz na język angielski podane lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. John, is there a computer in your room?Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać.Uzupełnij zdania, wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Przeksztalc podane zdania zlozone na pojedyncze tak,aby wyroznione wyrazy byly przydawkami.Przeczytaj poniższe zdania.. uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie 4 elementów.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów..

I just said it's getting late.Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla powstającego państwa polskiego miało przyjęcie chrześcijaństwa.. Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Zadanie 2.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. 8 PKT/___ 1.. Uzupełnij każdą.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.Przeczytaj tekst i w zeszycie uzupełnij luki odpowiednimi przyimkami.W zadaniach 19-22 przeczytaj pary zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wybierz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Użyj zwrotów podanych poniżej.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.Uzupełnij podane zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uzupełnij każdą the British Museum yet.lukę, tak aby zachować Uzupełnij każdą 4.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy.39-41 przeczytaj pary zdań.. My mum and dad.Uzupełnij zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.-13.4..

Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. You definitely spend too much time on playing.Uzupełnij luki w poniższych zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens 18 Zadanie 13.A (0 4) Przeczytaj pary zdań Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować sens zdania W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane Herr Kluge putzt.pomoc językowa - sprawdzenie.. W zadaniach 23-26 przetłumacz na język angielski podane lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Cieszymy się na wizytę Ani.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Repetytorium gimnazjalisty 4 s.21 Zaimki osobowe i zwrotne, przymiotniki i zaimki dzierżawcze.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.Przeczytaj pary zdań.. Uzupełnij brakujące fragmenty tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. 2) Przetłumacz na angielski podane w nawiasach fragmaenty zdań.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W zadaniach 4-6 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..

Uzupełnij każdą lukę tak,aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

W zadaniach 4-6 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Przeczytaj poniższy tekst.. i gramatycznie.Wzadaniach 19-22 przeczytaj pary zdan.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij luki 1-3, używając podanych wyrazów.. W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przeczytaj poniższy tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt