Napisz pytania używając podanych słów następnie napisz krótkie odpowiedzi mum going

Pobierz

Na tej lekcji uczeń doskonali umiejętności: czytania ze zrozumieniem oraz pisania ( uzupełnia e-mail)1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulFun.. Następnie napisz krótkie odpowiedzi twierdzące (v) lub przeczące(x).. Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.. Past Continuous: zastosowanie.jamjeststrysiek Wydaje się mi, że to dlatego że mają ustawiony taki jakby "algorytm" który rozpoznaje jako dobre tylko tę wersję którą oni wpisali, nawet jeżeli tak jak u Ciebie jest ona poprawna.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 2012-04-22 16:35:37; Uzupełnij pytania czasownikami z nawiasów we właściwej formie.. 3 My best friend has cooked at my house.Napisz pytania z formą will i krótkie odpowiedzi.. 4 breakfast making Dad is2 Ułóż pytania, używając podanych informacji oraz dopisz krótkie odpowiedzi.. Zastosuj czasy present simple lub present continuous.. pozostałe zakładki: Past Continuous: budowa.. » Past Continuous: pytania i przeczenia.. Zadanie 6: Przeczytaj informację w ramce o formach liczby mnogiej i zapamiętaj ją.. 2014-02-26 19:33:43; Przekształć podane zdania na pytania i napisz krótkie odpowiedzi.. 2012-02-06 16:48:08Następnie napisz krótkie odpowiedzi twierdzące (v) lub przeczące(x).. Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam..

4 Z podanych wyrazów utwórz pytania, a następnie dopisz krótkie odpowiedzi.

2011-10-14 10:45:09Rozwiąż zadania zad.1 Oszacuj wynik działania.Następnie oblicz go na kalkulatorze i porównaj,o ile różni się od oszacowanego.. Napisz w zeszycie pytania, używając podanych wyrazów .Następnie dopisz krótkie odpowi… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.napisz pytania z przymiotnikami w stopniu wyższym .następnie napisz zgodnie z prawdą krótkie odpowiedzi.. a] 1718+296 b] 8921-3215 c] 415 razy 79 Bluzka kosztuje 68 zł.Najpierw obniżono cenę o 10 % a następnie o 20 %.Oblicz obecną cenę bluzki ?Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27; Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Ułóż pytania używając podanych wyrazów.. 5 Ułóż po trzy zdania twierdzące, przeczącePrzeczytaj podane zdania i napisz do nich pytania.. Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach.. 7 Uzupełnij dialog poprawnymi formami podanych czasowników w czasie Present simple.. Następnie odpowiedz na pytania.z podanych w ramce słów/wyrażeń mogą pojawić się w rozmowach na tematy 1-3.. Następnie napisz dialog taki jak w zadaniu 1, zmień słowa zaznaczone na niebiesko (wybierz inne ubrania i ceny, wybierz z drugiej ramki w zad.. Zad.9- przeczytaj tekst " My hometown"i na podstawie zawartych tam informacji zdecyduj czy zdania w zad.10- są true czy false.Krótkie odpowiedzi w języku angielskim..

Następnie popatrz na obrazek z ćwiczenia 1 i napisz krótkie odpowiedzi.

2011-11-29 17:38:29 Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27 Załóż nowy klubPopatrz na obrazek.Uzupełnij zdania właściwą formą czasu present continuous czasowników z ramki.. 3 Uzupełnij zdania, używając be going to i wyrazów podanych w nawiasach.. 2013-10-15 15:15:28 .Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń.Następnie napisz odpowiedzi.. Zadanie dla chętnych FUN SPOT.. - Napisać zdania z going to - Pytania i odpowiedzi krótkie oraz przeczenia 2013-03-26 18:45:07; Uzupełnij pytania, używając going to.. Następnie B I'm going .Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz zdania , używając podanych słów.. 2012-02-06 16:48:08 Napisz pytania i odpowiedzi , używając podanych wyrazów.. Napisz krótkie odpowiedzi.. Nie robiłam niczego ważnego, kiedy zadzwoniłeś.. Nastqpnie napisz krótkie odpowiedzi, podajqc prawdziwe informacje o sobie.. 2013-05-20 15:44:44 Uzupełnij pytania , używając going to.. Następnie popatrz na obrazek i popraw błędne informacje.. -m * 5 W Uz w 2 Napisz pytania, używając podanych słów.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zad.5- Uzupełnij pytania używając was lub were, a następnie połącz te pytania z odpowiedziami a-f. Zad.8- uzupełnij dialog, użyj słów podanych w ramce..

Następnie popatrz na obrazek z˝ćwiczenia 1 i˝napisz krótkie odpowiedzi.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. -m * 5 W Uz w 2 Napisz pytania, używając podanych słów.. Musimy jeszcze użyć czasownika, za pomocą którego pytanie zostało zadane (będzie to np. operator, czasownik modalny lub .Następnie ułóż dwa pytania pasujące do wyrazów, których nie wykorzystałeś/ wykorzystałaś.. 8 Uzupełnij pytania w czasie Present simple właściwymi słowami z ramki.. Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne.. 1.Angielski - pytania w czasie present continuous do podanych odpowiedzi 2010-09-27 21:20:26 Angielski klasa 5 -,- ułóż pytania do podanych odpowiedzi .. W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2. .. 12 Napisz krótkie odpowiedzi na pytania.. Następnie dopasuj odpowiedzi do pytań.. Następnie popatrz na obrazek z ćwiczenia 1 i napisz krótkie odpowiedzi.. 4 Napisz post o ulubionym dniu Kena, używając poniższych informacji.. Odpowiedź na zadanie z Look!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt