Napisz nazwy i wzory sumaryczne alkanów

Pobierz

Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 443Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o: Author: basia Last modified by: basia Created Date: 9/10/2011 7:37:00 PM Company: bk Other titles: Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o:Otrzymywanie i właściwości alkanów Alkany to najprostsze pod względem budowy węglowodory nasycone Alkan jest to nazwa zgodna z nazewnictwem systematycznym.. 1 CH 4 metan 2 C 2 H 6 etan 3 C 3 H 8 propan 4 C 4 H 10 butan 5 C 5 H 12 pentan 6 C 6 H 14 heksan 7 C 7 H 16 heptan 8 C 8 H 18 oktan 9 C 9 H 20 nonan 10 C 10 H 22 dekanUczymy się w szkole całego szeregu homologicznego alkanów: metan, etan, propan, butan… i tak do dziesięciu.. Zadanie 1.. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 4 atomach węgla.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów: a) n-alkanu zawierającego 7 atomów węgla b) alkan zawierający 4 atomy węgla w tym jeden II rzędowy i jeden III rzędowy 2.. Tymczasem prawda okazuje się brutalna: umiemy bardzo niewiele.. 2009-12-08 17:05:04; Napisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla 2011-09-29 19:45:10; Ustal wzór sumaryczny i nazwe alkanu o masie cząsteczkowej 170u, zawierającego 84,7% .Napisz nazwy systematyczne i wzory półstrukturalne alkanów o podanych wzorach sumarycznych..

Wydaje nam się, że jak już opanujemy nazwy i wzory, to umiemy węglowodory.

/ 1 pkt) 4 W procesie destylacji ropy naftowej otrzymano węglowodór X, który jest związkiem nasyconym i zawiera 24 atomy wodoru w cząsteczce.. Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu.. Wzór ogólny alkanów a) 20 atomów wodoru w cząsteczce : wzór sumaryczny : wzór półstrukturalny Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach .. 2014-02-24 16:44:11; utwórz wzory sumaryczne i strukturalne: 2014-09-08 16:31:08; Napisz wzory sumaryczne i strukturalne 2012-06-17 19:52:17; Wzory sumaryczne i strukturalne soli 2010-04-21 17:53:13; 1. wzory sumaryczne i strukturalne i półsrukturalne alkanów 2.reakcje spalania alkanuw.3.. Wzór ogulny alkanuw.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów: a) n-alkanu zawierającego 7 atomów węgla b) alkan zawierający 4 atomy węgla w tym jeden II rzędowy i jeden III rzędowy 3. a) propan o wzorze półstrukturalnym .Napisz wzory sumaryczne alkanów przedstawionych za pomocą poniższych modeli pręcikowo-kulkowych i czaszowego.. 443 .. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. POMOCY !. 45.szereg chomologiczny .5.reakcje podstawiania alkanuw.Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2..

... Na ekranie np. tablicy zapisywany jest wzór: CnH2n+2 - wzór ogólny alkanów.

Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny alkanu .Napisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla 2011-09-29 19:45:10; 1. Podaj wzór alka­Zadanie: proszę o pomoc z chemii zadanie 4 napisz nazwy i wzory sumaryczne pierwszych pięciu alkanów w szeregu homologicznym opisz jak zmienia się stan Rozwiązanie: ch_ 4 metan c_ 2 h_ 6 etanAlkany, jak możemy zauważyć, są związkami zbudowanymi wyłącznie z węgla i wodoru, stąd też ich nazwa - węglowodory nasycone.. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 - i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2.Napisz wzory sumaryczne i nazwy pierwszych 10 alkanów.. Ponieważ H jest jednowartościowe a O dwu to liczby zapisujemy na odwrót.3 Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkanu o prostym łańcuchu węglowym i masie cząsteczkowej 58 u. a) Wzór sumaryczny b) Wzór sumaryczny c) Wzór sumaryczny Rozwiązania (1) Autor: slawek19700.. 1. dodano: 2011-09-28 10:39:25. a.c6h14 b.c8h18 c.c7h16 Dodaj rozwiązanie .Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne alkanów o 2, 5 i 6 atomach węgla 2 narysuj wzory strukturalne metanu i butanu 3 napisz reakcje spalania całkowitego i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.2..

Napisz wzory: sumaryczny i półstrukturalny alkanu o łańcuchu prostym, który zawiera.

Napisz wzór sumaryczny węglowodoru X: _____ W chemii organicznej najważniejsze jest to, aby wiedzieć co z czym reaguje i co powstanie.Wzory sumaryczne i strukturalne!. Napisz wzór strukturalny, sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 7 atomach węgla w grupie alkilowej.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .. 443Podaj budowę i nazwy systematyczne: alkanu A, chlorków alkilo­ wych B i Bj oraz alkenów C i Cj; napisz schematy wymienionych reakcji.. 3.Napisz nazwy związków: CH3 | a) CH3-CH2-C-CH3 | CH3 b) CH2=C-CH3 | CH3 c) CH3-C(POTRÓJNE WIAZANIE)C-CH-CH3 | CH3Napisz wzory sumaryczne: 2010-04-07 15:03:19 1. wzory sumaryczne i strukturalne i półsrukturalne alkanów 2.reakcje spalania alkanuw.3.. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wodorze C8H17COOH 3.. Zaproponuj reakcję brometanu z metanu i odpowiednich związków nieorganicznych.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .1.. Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę kwasy karboksylowego 2013-10-24 18:03:15Podaj wzory sumaryczne i nazwy alkanów których masy cząsteczkowe wynoszą 86u i 128u 2012-11-24 20:33:06 Wzory sumaryczne, półstrukturalne i nazwy 2014-06-14 12:00:32 Wzory i nazwy soli- tabelka 2015-06-15 21:34:44Zadanie: napisz wzory sumaryczne i półstruktualkne alkanów o Rozwiązanie: trzeba skorzystać ze wzoru ogólnego c_ n h_ 2n 2 a 13 atomach Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Wzór sumaryczny alkenu o 8 atomach wodoru w cząsteczce dotyczy..

Ćwiczenie Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.

Zadanie 1.13 Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. PROSZĘ O POMOC!. Napisz wzór strukturalny, półstrukturalny, sumaryczny i podaj nazwę systematyczną.Zadanie: wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą a 86 u , b 128 u Rozwiązanie: wzór ogólny alkanów c_ n h_ 2n 2 m_ c 12uZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Nazwy kolejnych węglowodorów składają się z przedrostka, który jest liczebnikiem greckim, określającym liczbę atomów węgla w cząsteczce i końcówki -an.Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.. Lektury; Jak napisać .. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Wzór sumaryczny to jest wzór pisany, zapisywany nazwami pierwiastków (czyli literami) i liczbami czyli liczbami atomów danego pierwiastka (np H2O - woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu O).. Wzory sumaryczne alkanówPodaj nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny: a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce; b) alkanu o 12 atomach wodoru w cząsteczce; c) alkinu o 3 atomach węgla w cząsteczce 6 stycznia 2019Nazwy wszystkich alkanów mają zakończenie -an.. Zaproponuj reakcję brometanu z metanu i odpowiednich związków nieorganicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt